Tomografi ve Röntgen Değerlendirmesi

Görüntüleme sistemleri diş-çene-yüz bölgesinin incelenmesinde kullanılan en önemli tanı ve tedavi planlama aracıdır.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan periapikal, panaromik ve sefalometrik radyografi gibi görüntüleme sistemleri görüntünün  sadece 2    boyutlu analizine olanak verirler.Bu geleneksel yöntemlerle elde edilen bilginin miktarı incelenen bölgenin 3 boyutlu  anatomisinin 2 boyutlu  bir görüntü içerisine sıkıştırılmasından dolayı sınırlı kalmaktadır.Bu sınırlamaları gidermek amacıyla 3  boyutlu görüntüleme sistemleri  geliştirilmiştir.

3 boyutlu görüntülemeyi sağlayan dental volümetrik tomografi cihazları diş hekiminin normal olmayan durumları anlama  yeteneğini  geliştirerek ve daha iyi bir tedavi planlamasına olanak vererek çene-yüz bölgesinin sorunlarının tanısında kesin ve  ayrıntılı bilgi sunar.Bu da  dental volümetrik tomografiyi geleneksel iki boyutlu radyogrofilere tercih edilebilir kılmaktadır.
Dental volümetrik tomografi cihazları diş hekimliğinin pek çok alanında kullanılmaktadır.

İmplant uygulamaları
  • İmplant öncesi planlamada implantın yerleştirileceği bölgedeki kemiğin yüksekliği, genişliği, kalınlığı ve de kalitesi hakkında detaylı bilgi verir. Ayrıca implant yerleştirilecek bölgedeki anatomik oluşumların ve patolojilerin ayrıntılı tespiti sağlanarak operasyon sırasında ve sonrasında oluşabilecek komplikasyon riski en aza indirilir.

İmplant uygulanacak bölgenin anatomisi,yetersiz yöntemlerle tespit edildiğinde, söz konusu bölgede bulunan damar ve sinirlerde,hatalı    implant uygulamalarına bağlı gelişecek komplikasyonlar, geri dönüşümsüz hasarlara yol açmaktadır.

Tomografi sayesinde elde edilen 3 boyutlu ölçeğe göre  hazırlanan cerrahi plak rehberliğinde yapılan ameliyatlarla komplikasyon  riski en  aza inmektedir.

Cerrahi plak sayesinde, uygun vakalarda, dikişsiz bir operasyon ile implant yerleştirilebilmektedir.Böylece iyileşme daha hızlı,  sorunsuz ve  kolay gerçekleşmektedir.

Cerrahi uygulamalarda gömülü dişlerinin gerçek pozisyonlarının ve bitişik oldukları kökler ve diğer anatomik yapılarla ilişkilerinin  saptanıp  cerrahi operasyonun planlaması sağlanır.
Endodontik tedavide kök ucundaki lezyonların geleneksel 2 boyutlu görüntüleme sistemlerine göre daha erken tespiti sağlanarak  tedavinin başarı oranının  arttırmaktadır.Ayrıca 2 boyutlu radyograflarla görülmeyen ekstra kanallar ve kanallardaki eğimler  saptanarak daha başarılı bir tedavi yapılmasını sağlamaktadır.

Ortodontik tedavinin planlanmasında, çene-yüz cerrahisi uygulamalarında, temponomandibular eklem incelemelerinde de 3 boyutlu görüntüleme sistemleri başarılı sonuçlar vermektedir.

Dental volümetrik tomografi cihazlarıyla alınan radyasyon miktarı genel vücut tomografisine oranla daha düşüktür.Ayrıca genel vücut tomogrofisinde incelenecek olan ne kadar küçük olursa olsun tüm kafa yüz bölgesinin taranması gerekmektedir.Ancak dental volümetrik tomografi cihazlarında sadece incelenecek alan taranarak radyasyon dozu daha da düşürülmektedir.Dental tomografi cihazıyla alınan radyasyon miktarı, günlük hayatta  doğadan aldığımız ortalama 3 günlük radyasyona eşdeğerdir.Bu da dental volümetrik tomografi cihazını avantajlı hale getirmektedir.